Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. PROJEKTY
  3. ERASMUS

ERASMUS

      

Dyrektor oraz grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu informują, że dnia 1 września 2020 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji drugiego dwuletniego projektu ERASMUS+. Wszystkie działania będą realizowane we współpracy ze szkołami w Hiszpanii, Macedonii, Łotwy, Włoch i Turcji. Tytuł międzynarodowego projektu to:

Follow The Yellow Brick Road with MI Theory

Opis projektu:

Projekt jest oparty na mobilności kadry i uczniów. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w ramach pracy nad wielorakimi inteligencjami. Międzynarodowe przedsięwzięcie zakłada umiejętne poprowadzenie uczniów ścieżkami edukacyjnymi, taka by sami podopieczni odkryli swoje talenty, rozwinęli je i stali się w przyszłości mocnymi ogniwami budującymi społeczność lokalną, krajową i europejską. Projekt Erasmus + ma w rezultacie zapobiegać przyszłemu bezrobociu, ubóstwu i braku perspektyw na samorealizację. Ma na celu odszukanie w uczniach potencjału i talentu, który wpłynie na rozwój poszczególnych społeczeństw i całej Europy. Zaangażowani nauczyciele naszej szkoły pracują nad inteligencjami: matematyczną, muzyczną oraz wizualną. Wyławiają, kształtują i rozwijają te inteligencje w uczniach, którzy w przyszłości wezmą udział w mobilnościach faktycznych lub wirtualnych.

Krajem koordynującym projekt jest Hiszpania.


 

Dyrektor oraz grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu z radością informują, że dnia 1 września 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji dwuletniego projektu ERASMUS+. Wszystkie działania będą realizowane we współpracy ze szkołami w Hiszpanii, Danii i we Włoszech. Tytuł międzynarodowego projektu to:

School and family (S&F): strengthening the bond. Wymiana dobrych praktyk edukacyjnych mająca na celu pogłębienie współpracy uczniów oraz ich rodzin w życiu szkoły.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie udziału rodzin uczniów w życiu szkolnym, przyczyniając się w ten sposób do poprawy wyników w nauce dzieci i budowania poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Chociaż projekt koncentruje się na integracji społecznej jako priorytecie horyzontalnym, ma on również na celu szkolenie rodzin w dziedzinie poprawy jakości opieki nad małymi dziećmi oraz zminimalizowanie kwestii takich jak przedwczesne kończenie nauki, równość płci
i sprawiedliwość w edukacji.

Projekt skupia się także na modernizacji i umiędzynarodowieniu uczestniczących szkół, dzielenie się ich kulturą, stylem życia tak, aby wyniki były korzystne dla innych szkół na poziomach: lokalnym, krajowym i europejskim.

Krajem koordynującym projekt jest Hiszpania.