Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

Przeprowadzanie  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023  do  klas pierwszych i oddziałów sportowych oraz do oddziałów przedszkolnych prowadzi się zgodnie z harmonogramem określonym przez organ prowadzący:

Lp Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03. 2022 r.

do 11.03. 2022 r.

…………………..

od 14.02.2022r

do 18.02.2022r.
(oddziały sportowe)

od 18.07. 2022 r.

do 29.07. 2022 r.

……………………..

od 18.07.2022r

do 29.07.2022r.
(oddziały sportowe)

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 21.02.2022r. 02.08.2022r
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

23.02.2022r.
do godz. 1500

03.08.2022r.
do godz. 1500

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14.03.2022 r.
do 16.03. 2022 r.

od 01.08. 2022 r.
do 05.08. 2022 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03. 2022 r.
do godz.1500

08.08. 2022 r.
do godz.1500

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 21.03.2022 r.

do 25.03.2022 r.

od 09.08. 2022 r.

do 12.08. 2022 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

31.03. 2022 r.
do godz.1500

od 09.08. 2022 r.

do 12.08. 2022 r.